Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Nowy system zagospodarowania odpadów

SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”

 
   System zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi.

  Nowy regulamin wprowadza selektywną zbiórkę papieru na nieruchomościach zamieszkałych wraz z rozpoczęciem nowej umowy kontraktowej z firmą odbierającą odpady. Oznacza to, że wszystkie nowe umowy na odbiór odpadów będą uwzględniały wywóz papieru i tektury. Niebieskie pojemniki lub worki dostarczą Państwu podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz z rozpoczęciem nowej umowy. Do czasu nieotrzymania niebieskich pojemników i worków, papier i tekturę wyrzucać należy do pojemników lub worków w kolorze żółtym.


   Kolejną zmianą jest rezygnacja ze zbiórki odpadów zielonych i bioodpadów w workach (dotyczy zabudowy jednorodzinnej). W zabudowie jednorodzinnej odpady te wrzucać będziemy jedynie do brązowych pojemników o pojemności nie większej niż 120 l. (niezależnie od ilości zamieszkujących czy wielkości działki). Odpady ulegające biodegradacji odbierane są w okresie OD KWIETNIA DO KOŃCA LISTOPADA. Pojemnik brązowy przeznaczony jest w pierwszej kolejności na odpady kuchenne z obródki surowych warzyw i owoców, następnie na odpady zielone (czyli trawę, liście, kwiaty, rozdrobnione gałęzie). Nadmiar odpadów zielonych można bezpłatnie oddać do MPSZOK (Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), kompostować we własnym zakresie lub zamówić usługę dodatkową w Związku.


UWAGA! Zgodnie z nowymi ustaleniami popiół wrzucamy do czarnego lub szarego pojemnika na odpady zmieszane. Jedynie w okresie od 1 grudnia do ostatniego marcowego wywozu odpadów zmieszanych, dopuszcza się zbieranie samego popiołu w niewykorzystanym wówczas brązowym pojemniku (pod warunkiem wystawienia pojemnika z popiołem podczas odbioru odpadów zmieszanych). Mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów są zobligowani do umieszczania w czarnym lub szarym pojemniku jedynie takich odpadów, które nie nadają się do selektywnej zbiórki. W przypadku nieprawidłowej segregacji, odpady zostaną odebrane jako odpady zmieszane, zwiększy się zatem opłata za odbiór odpadów w danym miesiącu (z 12,50 do 20 zł od osoby).

Jeżeli pomimo prawidłowo prowadzonej selektywnej zbiórki brakuje Państwu miejsca na popiół w czarnym pojemniku, należy złożyć wniosek o zwiększenie ilości oraz pojemności pojemników na niesegregowane odpady komunalne. Po złożeniu wniosku  oraz pozytywnej kontroli i opinii komisji otrzymają Państwo taki pojemnik w ramach wnoszonej comiesięcznie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

PAMIĘTAJ! Nadmiar odpadów zbieranych selektywnie możesz bezpłatnie oddać do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Dotyczy to odpadów takich jak: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony o średnicy do 56 cm (do 22 cali), bioodpady będące odpadami komunalnymi, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny, papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury; tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe oraz szkło i szkło opakowaniowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady niebezpieczne. Odpady problemowe takie jak odpady wielkogabarytowe, opony o średnicy do 56 cm (22 cali) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać bezpłatnie w ramach zbiórki w systemie akcyjnym (AKC) sprzed posesji.

* comiesięczna zbiórka akcyjna w zabudowie wielorodzinnnej w gminach miejskich będzie wprowadzona wraz z nową umową kontraktową z firmą odbierającą odpady
Nowy_regulamin.pdf (304 kB)
Wniosek_o_zwiększenie_ilości_i_pojemności_pojemników_na_odpady_zmieszane.pdf (132 kB)
Wniosek_o_scalenie_pojemników.pdf (123 kB)
ulotka_str1.jpg (1598 kB)
Zasady_segregacji_w_zabudowie_jednorodzinnej.jpg (3945 kB)
Zasady_segregacji_w_zabudowie_wielorodzinnej.jpg (4000 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony