Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
green certificate

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Mobilny PSZOK

Do czasu powstania stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” funkcjonować będą Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Terminy ich organizowania są dostępne w tabelce poniżej.

MPSZOK-i organizowane są przez operatorów odbierających odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości z gmin członkowskich należących do Związku. Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do MPSZOK następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

  • surowcowe (tzw. „suche”)
  • szkło opakowaniowe
  • odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie)
  • przeterminowane leki
  • chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (300 kg na mieszkańca / rok).

UWAGA!

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady dostarczone na MPSZOK’a muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Ponadto informujemy, że każdy mieszkaniec, jeżeli nie ma możliwości samodzielnego wywiezienia odpadów do MPSZOK ma alternatywne rozwiązanie, polegające na zamówieniu odpłatnej usługi dodatkowej (na podstawie uchwały nr LII/62/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi).

UWAGA! Związek Międzygminny „Czysty Region” nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, opakowania po materiałach budowlanych oraz odpady poprodukcyjne (nie są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie poprzez kontakt z odpowiednią firmą odbierającą tego typu odpady.

                                                      ZBIÓRKA MPSZOK

SEKTOR MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE ZBIÓRKI DATA 
I półrocze II półrocze
CISEK Cisek, Bełk CISEK koło Urzędu Gminy 18.02.2017 19.08.2017
KOBYLICE, LANDZMIERZ
BYCZYNICA, ROSZOWICKI LAS, STEBLÓW, SUKOWICE
DZIELNICA, NIEZNASZYN, PŁONIA, PODLESIE, PRZEWÓZ, ROSZOWICE
BŁAŻEJOWICE, ŁANY, MIEJSCE ODRZAŃSKIE
IZBICKO BORYCZ, LIGOTA CZOMBOROWA, KROŚNICA, UTRATA KROŚNICA (parking szkoła) ul. Szkolna 18 01.04.2017 07.10.2017
IZBICKO, GRABÓW, SUCHODANIEC IZBICKO (parking za sklepem meblowym) ul. Powstańców 20 08.04.2017  
SUCHODANIECul. Mickiewicza   14.10.2017
SIEDLEC, POZNOWICE, SPRZĘCICE, LIGOTA DOLNA, OTMICE SIEDLEC (parking OSP) ul. Wiejska 30 22.04.2017 21.10.2017
KOLONOWSKIE KOLONOWSKIE (ul. Opolska od torów kolejowych w kierunku Zawadzkiego, Leśna II, Prosta, Krzywa, Haraszowska, Słoneczna, Pluderska, Nowa, Kolejowa, Kościuszki, Fabryczna, Szkolna, Słowackiego, Krasickiego, Mickiewicza, Konopnickiej, Kraszewskiego, Prusa, Reja, Żeromskiego, Zakładowa, 1 Maja) KOLONOWSKIE (przy Urzędzie Gminy) 14.01.2017  
KOLONOWSKIE (ul. Tulipanowa, Colonny, Chabrów, Różana, Długa, Topolowa, Krzywa, Ks. Czerwionki) FOSOWSKIE (ul. Leśna I, Myśliwiecka, Ks. Gajdy, Dzierżonia, Polna, Cmentarna, Arki Bożka (bez centrum), Opolska do torów kolejowych w stronę Opola)
STANISZCZE MAŁE, SPÓROK
STANISZCZE WIELKIE, FOSOWSKIE (Dworcowa, A. Bożka, 15-lecia, Piastowska, Rzeczna)
LEŚNICA LEŚNICA OPRÓCZ UL. PORĘBSKIEJ Leśnica parking przy Urzędzie Gminy 04.03.2017 09.09.2017
GÓRA ŚW. ANNY, KADŁUBIEC, WYSOKA
CZARNOCIN, DOLNA, LICHYNIA, PORĘBA, LESNICA - UL. PORĘBSKA
ZALESIE ŚLĄSKIE, ŁĄKI KOZIELSKIE Zalesie Śląskie obok OSP ul. Św. Jadwigi 11.03.2017 16.09.2017
KRASOWA, KRUSZÓWKA, RASZOWA Raszowa parking przy Kościele ul. Kościelna 18.03.2017 23.09.2017
PAWŁOWICZKI Pawłowiczki, Urbanowice, Trawniki, Kózki, Grodzisko, Naczęsławice Pawłowiczki - przy parkingu kościelnym 18.02.2017  
Trawniki - przy przepompowni ścieków.
Przedborowice, Ostrożnica, Chrósty, Dobrosławice, Maciowakrze, Radoszowy, Mierzęcin Maciowakrze - parking przy kościele 25.02.2017  
Gościęcin, Ligota Wielka, Karchów, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, Milice, Dobieszów, Ucieszów, Borzysławice Grudynia Wielka - przy budynku OSP 04.03.2017  
Gościęcin - były plac buraczany
POLSKA CEREKIEW Jaborowice, Zakrzów, P.Crekiew, Połowa, Ligota Mała , Ciężkowice, Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, Wronin , Łaniec, Koza , Mierzęcin Jaborowice, Zakrzów, P.Crekiew, Połowa, Ligota Mała , Ciężkowice, Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, Wronin , Łaniec, Koza , Mierzęcin 25.02.2017 26.08.2017
REŃSKA WIEŚ Reńska Wieś, Bytków, Pociękarb, Radziejów, Wiekszyce Reńska Wieś Ul. Kolejowa 18.03.2017 16.09.2017
Dębowa, Długomiłowice, Naczysławki, Gierałtowice, Łężce
Kamionka, Mechnica, Poborszów, Komorno, Pokrzywnica
UJAZD Niezdrowice, Ujazd, Jaryszów , Nogowczyce   04.02.2017 05.08.2017
Zimna Wódka, Olszowa, Klucze, Sieroniowice, Balcarzowice , Stary Ujazd , Grzeboszowice  
WALCE Brożec, Zabierzów, Rozkochów, Dobieszowice Rozkochów działka nr 38/2, ul. Głogowska 20 21.01.2017  
Zabierzów działka nr 346 przy boisku
Dobieszowice działka nr 43, pomiędzy ul. Dolną a ul. Główną 11.02.2017  
Brożec ul. Reymonta obok byłego placu PGR
Ćwiercie, Kromołów, Grocholub, Stradunia Stradunia działka nr 811, ul. Opolska (obok Sołtysa) 04.02.2017
Kromołów działka nr 422/3, nr domu 50 A (obok budynku Straży Pożarnej)
Grocholub działka nr 750/4, ul. Opolska, ul. Miodowa 28.01.2017  
Walce Walce Działka nr 1002/2, ul. Łąkowa 1 A (plac przed oczyszczalnią ścieków) 28.01.2017  
ZDZIESZOWICE MIASTO ( BEZ STAREGO OSIEDLA ) zabudowa jednorodzinna Zdzieszowice Parking przy Stadionie Miejskim, ul. Rozwadzka 11.02.2017 12.08.2017
Stare Osiedle ( zabudowa jednorodzinna)
Oleszka, Żyrowa, Januszkowice
Jasiona, Krępna, Rozwadza
 
SEKTOR MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE ZBIÓRKI DATA 
I półrocze II półrocze
KĘDZIERZYN-KOŹLE Dla wszystkich mieszkańców Kędzierzyna-Koźla Grunwaldzka 61 04.02.2017 08.07.2017 08.04.2017 07.10.2017
Koźle Zachód, Koźle Południe, Stare Miasto, Koźle Port Bolesława Chrobrego 41 29.04.2017 30.09.2017
Koźle Rogi
Kłodnica, Żabieniec
Pogorzelec
Wykaz_odpadów_przyjmowanych_do_MPSZOK.xlsx (15 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony