Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Mobilny PSZOK

Do czasu powstania stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” funkcjonować będą Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Terminy ich organizowania są dostępne w tabelce poniżej.

MPSZOK-i organizowane są przez operatorów odbierających odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości z gmin członkowskich należących do Związku. Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do MPSZOK następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

  • surowcowe (tzw. „suche”)
  • szkło opakowaniowe
  • odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie)
  • przeterminowane leki
  • chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (300 kg na mieszkańca / rok).

UWAGA!

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady dostarczone na MPSZOK’a muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Ponadto informujemy, że każdy mieszkaniec, jeżeli nie ma możliwości samodzielnego wywiezienia odpadów do MPSZOK ma alternatywne rozwiązanie, polegające na zamówieniu odpłatnej usługi dodatkowej (na podstawie uchwały nr LII/62/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi).

UWAGA! Związek Międzygminny „Czysty Region” nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, opakowania po materiałach budowlanych oraz odpady poprodukcyjne (nie są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie poprzez kontakt z odpowiednią firmą odbierającą tego typu odpady.

                                                      ZBIÓRKA MPSZOK

SEKTOR MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE ZBIÓRKI DATA 
I półrocze II półrocze
CISEK CISEK, BEŁK CISEK koło Urzędu Gminy 10.02.2018 11.08.2018
KOBYLICE, LANDZMIERZ
BYCZYNICA, ROSZOWICKI LAS, STEBLÓW, SUKOWICE
DZIELNICA, NIEZNASZYN, PŁONIA, PODLESIE, PRZEWÓZ, ROSZOWICE
BŁAŻEJOWICE, ŁANY, MIEJSCE ODRZAŃSKIE
IZBICKO BORYCZ, LIGOTA CZOMBOROWA, KROŚNICA, UTRATA KROŚNICA (parking szkoła) ul. Szkolna 18 28.04.2018  
IZBICKO, GRABÓW, SUCHODANIEC IZBICKO (parking za sklepem meblowym) ul. Powstańców 20 05.05.2018  
SUCHODANIEC ul. Mickiewicza 12.05.2018  
SIEDLEC, POZNOWICE, SPRZĘCICE, LIGOTA DOLNA, OTMICE SIEDLEC (parking OSP) ul. Wiejska 30 18.05.2018  
KOLONOWSKIE KOLONOWSKIE (ul. Opolska od torów kolejowych w kierunku Zawadzkiego, Leśna II, Prosta, Krzywa, Haraszowska, Słoneczna, Pluderska, Nowa, Kolejowa, Kościuszki, Fabryczna, Szkolna, Słowackiego, Krasickiego, Mickiewicza, Konopnickiej, Kraszewskiego, Prusa, Reja, Żeromskiego, Zakładowa, 1 Maja) KOLONOWSKIE (przy Urzędzie Gminy) 17.03.2018  
KOLONOWSKIE (ul. Tulipanowa, Colonny, Chabrów, Różana, Długa, Topolowa, Krzywa, Ks. Czerwionki) FOSOWSKIE (ul. Leśna I, Myśliwiecka, Ks. Gajdy, Dzierżonia, Polna, Cmentarna, Arki Bożka (bez centrum), Opolska do torów kolejowych w stronę Opola)
STANISZCZE MAŁE, SPÓROK
STANISZCZE WIELKIE, FOSOWSKIE (Dworcowa, A. Bożka, 15-lecia, Piastowska, Rzeczna)
LEŚNICA LEŚNICA OPRÓCZ UL. PORĘBSKIEJ Leśnica parking przy Urzędzie Gminy 10.03.2018 01.09.2018
GÓRA ŚW. ANNY, KADŁUBIEC, WYSOKA
CZARNOCIN, DOLNA, LICHYNIA, PORĘBA, LESNICA - UL. PORĘBSKA
ZALESIE ŚLĄSKIE, ŁĄKI KOZIELSKIE Zalesie Śląskie obok OSP ul. Św. Jadwigi 17.03.2018 08.09.2018
KRASOWA, KRUSZÓWKA, RASZOWA Raszowa parking przy Kościele ul. Kościelna 03.03.2018 15.09.2018
PAWŁOWICZKI Pawłowiczki, Urbanowice, Grodzisko, Koźki, Naczęsławice
Przedborowice, Ostrożnica, Chrósty, Dobrosławice, Maciowakrze, Radoszowy, Mierzęcin
Gościęcin, Ligota Wielka, Karchów, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Jakubowice, Milice, Dobieszów, Ucieszów, Borzysławice
Pawłowiczki - przy parkingu kościelnym 24.02.2018 01.09.2018
Trawniki - przy przepompowni ścieków. 03.03.2018 08.09.2018
Maciowakrze - parking przy kościele 10.03.2018 15.09.2018
Grudynia Wielka - przy budynku OSP 17.03.2018 22.09.2018
Gościęcin - były plac buraczany 24.03.2018 29.09.2018
POLSKA CEREKIEW Jaborowice, Zakrzów, P.Crekiew, Połowa, Ligota Mała , Ciężkowice, Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, Wronin , Łaniec, Koza , Mierzęcin Ciężkowice - na terenie składowiska odpadów 07.06.2018  
REŃSKA WIEŚ Reńska Wieś, Bytków, Pociękarb, Radziejów, Wiekszyce Reńska Wieś Ul. Kolejowa 10.03.2018 08.09.2018
Dębowa, Długomiłowice, Naczysławki, Gierałtowice, Łężce
Kamionka, Mechnica, Poborszów, Komorno, Pokrzywnica
UJAZD Niezdrowice, Ujazd, Jaryszów , Nogowczyce Ujazd - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. P. Skargi 1 14.06.2018  
Zimna Wódka, Olszowa, Klucze, Sieroniowice, Balcarzowice , Stary Ujazd , Grzeboszowice
WALCE Brożec, Zabierzów, Rozkochów, Dobieszowice
Ćwiercie, Kromołów, Grocholub, Stradunia
Walce
Brożec ul. Reymonta obok byłego placu PGR 24.02.2018 14.07.2018
Walce Działka nr 1002/2, ul. Łąkowa 1 A (plac przed oczyszczalnią ścieków) 17.02.2018 07.07.2018
ZDZIESZOWICE MIASTO (BEZ STAREGO OSIEDLA) Zdzieszowice Parking przy Stadionie Miejskim, ul. Rozwadzka 22.02.2018 18.08.2018
Stare Osiedle
Oleszka, Żyrowa, Januszkowice
Jasiona, Krępna, Rozwadza
 
SEKTOR MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE ZBIÓRKI DATA 
I półrocze II półrocze
KĘDZIERZYN-KOŹLE Azoty, Cisowa, Miejsce Kłodnickie, Lenartowice, Blachownia, Sławięcice, Śródmieście, Kuźniczka, Mała Kuźniczka, Piastów, Powstańców Śląskich Grunwaldzka 61 20.01.2018
21.04.2018
21.07.2018
20.10.2018
Koźle Zachód, Koźle Południe, Stare Miasto, Koźle Port Portowa 35 15.05.2018  
Koźle Rogi
Kłodnica, Żabieniec
Pogorzelec
Wykaz_przyjmowanych_odpadów-MPSZOK.xlsx (15 kB)

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony