Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

27.06.2018
      Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu zawiadamia, iż Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” Uchwałą Nr LXII/102/18 z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, uchwaliło zmianę stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” obowiązują od 1 sierpnia 2018r. i wynoszą:
 
 
dla nieruchomości zamieszkałych:
  • 15,00 zł za osobę przy selektywnej zbiórce odpadów, przy czym od piątej osoby w gospodarstwie domowym 9,50 zł za tą osobę, a od każdej szóstej i następnej osoby 3,50 zł za te osoby.
  • 24 zł za osobę przy nieselektywnej zbiórce odpadów
 
dla nieruchomości niezamieszkałych:
 
Pojemność pojemnika Nieselektywna zbiórka odpadów Selektywna zbiórka odpadów
Odpady nieselektywne (zmieszane) Tworzywa sztuczne,
 papier, tektura, metale,
opakowania wielomateriałowe
Opakowania ze szkła
60 l 58,63 zł 26,30 zł 6,90 zł 3,44 zł
120 l 83,76 zł 37,57 zł 9,85 zł 4,93 zł
240 l 166,45 zł 74,77 zł 19,51 zł 9,76 zł
660 l 418,82 zł 187,88 zł 49,26 zł 24,64 zł
1100 l 701,38 zł 315,26 zł 82,07 zł 41,03 zł
 
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pozostaje bez zmian.
 
Uwaga!
  • Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w  deklaracji.
  • Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji w związku ze zmianą stawki opłaty.
  • Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku, np. zmiany ilości osób zamieszkujących, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od zaistnienia zmiany.
  • Termin płatności oraz indywidualny numer konta do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie ulegają zmianie.
  • W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” wydaje decyzję określającą wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.
 
Dlaczego stawka ulega zmianie?
ze względu na wzrost kosztów, w tym usług transportowych oraz kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów - Związek Międzygminny „Czysty Region" po raz pierwszy od 5 lat jest zmuszony z dniem 1.08.2018r. podwyższyć opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Duży wpływ na zwiększenie opłat ma wzrost cen paliw i innych kosztów pracy śmieciarek. O ile do roku 2017 cena przewozu jednej tony odpadów wynosiła średnio 190 zł, o tyle po roku 2017 wzrosła do średnio 230 zł.
Wzrosły też koszty funkcjonowania składowiska, na które wożone są odpady – głównie z powodu podwyższenia opłat za korzystanie ze środowiska (tzw. „marszałkowskich") z 235,98 zł do 273,03 zł brutto za tonę odpadów „zmieszanych", czyli niesegregowanych. Pomimo deklaracji mieszkańców o segregacji odpadów, jest ona na bardzo niskim poziomie, za co musimy ponosić dodatkowe koszty. Na składowisko przekazujemy rocznie ok. 30.000 ton odpadów niesegregowanych, tyle bowiem oddają mieszkańcy. Dodatkowo stale wzrasta ilość odpadów – co roku odbieramy od Państwa więcej o około 2.000 ton, czyli około 150-200 pełnych śmieciarek więcej.

W czerwcu 2018 r. ulegną również zmianie zapisy w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie ZM „Czysty Region” związane między innymi ze zbieraniem odpadów ulegających biodegradacji. Ponownie ZM „Czysty Region” będzie odbierał te odpady z nieruchomości zamieszkałych z pojemnika 120 l dla 1-2 osób w gospodarstwie domowym i 240 l dla 3 osób i więcej w gospodarstwie domowym. W związku z tym pojemniki na odpady BIO nie będą zamieniane na mniejsze. W ramach zwiększonej opłaty, po rozstrzygnięciu procedury przetargowej, dla nieruchomości zamieszkałych zostanie wprowadzona selektywna zbiórka papieru.
 

 
Informacja_zmiana_stawki.jpg (3859 kB)
uchwała_w_sprawie_wyboru_metody_ustalania_opłaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_i_ustalenia_stawki_tej_opłaty_oraz_ustalenia_stawki_opłaty_za_pojemnik_o_określonej_pojemności.pdf (102 kB)
« powrót

Komunikaty

Menu Strony