Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

23.05.2018
Przypominamy o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!
  • Pierwsza deklaracja
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz Związku Międzygminnego, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje (art. 6i):
1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
2) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.
 
Chcesz otrzymać pojemnik na gromadzenie odpadów komunalnych na czas?
 Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co najmniej na 14 dni przed planowanym zamieszkaniem lub uruchomieniem działalności gospodarczej.
 
  • Nowa deklaracja
W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 
Nowe deklaracje składamy ze względu na zmianę danych, np. zwiększenie liczby osób zamieszkujących, narodziny dziecka lub w przypadku przedsiębiorców -  zwiększenia ilości wytworzonych odpadów.

 
Wszelkich informacji i pomocy udzielą Państwu pracownicy Biura Informacji i Obsługi Mieszkańca Związku Międzygminnego „Czysty Region”
tel. 77 446 11 97 lub 77 446 11 93
e-mail: biuro@czystyregion.pl
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
www.czystyregion.pl
Druk deklaracji można pobrać w siedzibie gminy członkowskiej Związku, w siedzibie Związku przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu lub ze strony internetowej www.czystyregion.pl. Druk do pobrania załączamy poniżej.

Deklarację można złożyć w siedzibie gminy członkowskiej, siedzibie Związku lub wysłać pocztą na adres biura Związku (ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle).
 
Druk_elektroniczny_deklaracji_obowiązujący_od_11.01.2018.pdf (450 kB)
Deklaracja_obowiązująca_od_11.01.2018r_-_do_druku.pdf (445 kB)
« powrót

Komunikaty

Menu Strony