Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Organy Związku

Zarząd jest organem wykonawczym Związku, którego głównym zadaniem jest wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz realizacja zadań Związku określonych przepisami prawa.

W kompetencjach Zarządu leży także prowadzenie spraw Związku oraz jego reprezentacja na zewnątrz. Wśród zadań Zarządu znajduje się m.in. przygotowywanie uchwał Zgromadzenia, opracowywanie projektów planu finansowego i jego realizacja oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla realizacji zadań gospodarczych i organizacyjnych Związku.

 

Skład Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

 

 • Krzysztof Ważny - Przewodniczący Zarządu
 • Artur Maruszczak - Członek Zarządu
 • Marian Wojciechowski - Członek Zarządu

 

 

ZGROMADZENIE

Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy m.in. wyrażania zgody na przystąpienie nowego członka do Związku, ustalanie wysokości stawki składki członkowskiej i terminów wpłacania tej składki, podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu oraz uchwalanie planu finansowego Związku.

Skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

 • Sabina Nowosielska - Przewodnicząca Zgromadzenia - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Dorota Zasłonka  - Zastępca Przewodniczącej Zgromadzenia - Radna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Brygida Pytel - Wójt Gminy Izbicko
 • Artur Maruszczak - Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Piotr Kanzy - Wójt Gminy Polska Cerekiew
 • Łukasz Jastrzembski - Burmistrz Leśnicy
 • Tadeusz Kauch - Burmistrz Ujazdu
 • Bernard Kubata - Wójt Gminy Walce
 • Alojzy Parys - Wójt Gminy Cisek
 • Sybila Zimerman - Burmistrz Miasta Zdzieszowice
 • Norbert Koston - Burmistrz Kolonowskiego
 • Jerzy Treffon - Wójt Gminy Pawłowiczki
 • Marian Wojciechowski - Wójt Gminy Reńska Wieś

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku w ramach jej kompetencji mieści się sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Związku zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie. Do jej podstawowych zadań należy również opiniowanie wykonania planu finansowego Związku oraz sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Bernard Kubata - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Jerzy Treffon - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Łukasz Jastrzembski - Członek Komisji Rewizyjnej

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony