Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Czysty Region ZAPRASZAMY

CZYSTY REGION
Cisek

Gmina Cisek

Cisek
Izbicko

Gmina Izbicko

Izbicko
Kędzierzyn-Koźle

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Kolonowskie

Gmina Kolonowskie

Kolonowskie
Leśnica

Gmina Leśnica

Leśnica
Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
Reńska Wieś

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Ujazd

Gmina Ujazd

Ujazd
Walce

Gmina Walce

Walce
Zdzieszowice

Gmina Zdzieszowice

Zdzieszowice

Związek Międzygminny Czysty Region

Region
Południowo-
Wschodni
wg WPGO
Związek Międzygminny Czysty Region

BIOM

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca

Deklaracje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgłoś problem

Powiadom nas o ważnych sprawach, zauważonych problemach

Harmonogram

Informacje i terminy o harmonogramach odbioru dla Twojej gminy

Edukacja

Informacje o konkursach, spotkaniach i innych wydarzeniach

Nasz System

Zobacz jak wygląda nowoczesna gospodarka odpadami

Organy Związku

Zarząd jest organem wykonawczym Związku, którego głównym zadaniem jest wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz realizacja zadań Związku określonych przepisami prawa.

W kompetencjach Zarządu leży także prowadzenie spraw Związku oraz jego reprezentacja na zewnątrz. Wśród zadań Zarządu znajduje się m.in. przygotowywanie uchwał Zgromadzenia, opracowywanie projektów planu finansowego i jego realizacja oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla realizacji zadań gospodarczych i organizacyjnych Związku.

 

Skład Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

 

 • Brygida Kolenda - Łabuś - Przewodnicząca Zarządu
 • Artur Maruszczak - Członek Zarządu
 • Marian Wojciechowski - Członek Zarządu

 

 

ZGROMADZENIE

Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy m.in. wyrażania zgody na przystąpienie nowego członka do Związku, ustalanie wysokości stawki składki członkowskiej i terminów wpłacania tej składki, podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu oraz uchwalanie planu finansowego Związku.

Skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

 • Jerzy Treffon                                                                                       
  Wójt Gminy Pawłowiczki                                                                               
 • Piotr Kanzy                                                                                           
  Wójt Gminy Polska Cerekiew
 • Marian Wojciechowski
  Wójt Gminy Reńska Wieś
 • Bernard Kubata
  Wójt Gminy Walce
 • Sybila Zimerman
  Burmistrz Miasta Zdzieszowice
 • Alojzy Parys
  Wójt Gminy Cisek
 • Sabina Nowosielska
  Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Artur Maruszczak
  Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Dorota Zasłonka
  Radna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Brygida Pytel
  Wójt Gminy Izbicko
 • Norbert Koston
  Burmistrz Kolonowskiego
 • Łukasz Jastrzembski
  Burmistrz Leśnicy
 • Tadeusz Kauch
  Burmistrz Ujazdu
 • Wojciech Jagiełło
  Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Joanna Hariasz
  Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Gabriela Helbin-Golasz
  Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Grażyna Radka
  Radna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Beata Łobodzińska
  Radna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Dorota Mrówka
  Radna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • Przemysław Pawlik
  Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku w ramach jej kompetencji mieści się sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Związku zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie. Do jej podstawowych zadań należy również opiniowanie wykonania planu finansowego Związku oraz sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Bernard Kubata - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Jerzy Treffon - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Łukasz Jastrzembski - Członek Komisji Rewizyjnej

Aktualności

Komunikaty

Menu Strony