PSZOK w Kielczy już otwarty

PSZOK w Kielczy już otwarty

18 marca 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Zawadzkie, zlokalizowanego przy ul. Nowe Osiedle w Kielczy. Ta inwestycja stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonej gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej mieszkańców oraz spełnienia unijnych wymogów dotyczących poziomu odzysku i recyklingu odpadów.

PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne od mieszkańców gminy Zawadzkie, w tym m.in. bioodpady, gabaryty, papier, elektroodpady, opony, przeterminowane leki i wiele innych. Listę frakcji i zasady działania PSZOK można znaleźć na naszej stronie w zakładce “PSZOK”.
 
Godziny pracy PSZOK w Kielczy:
poniedziałek - od 13:00 do godz. 16:00,
środa - od godz. 10:00 do godz. 15:00,
piątek - od godz. 10:00 do godz. 15:00,
sobota - od godz. 9:00 do godz. 14:00.