Edukacja

Odpady to nie śmieci – to cenne surowce! Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia, czyli recyklingu. Proces ten zaczyna się w naszych domach, od świadomych wyborów konsumenckich po właściwą segregację. To nie tylko kwestia wrzucenia odpadu do odpowiedniego pojemnika – znaczenie ma też to, czy dany odpad jest czysty, z jakiego materiału jest wykonany, czy jest zgnieciony. Również istotne jest to jakie produkty wybieramy podczas codziennych zakupów. Tylko czyste surowce dobrej jakości mogą zostać zagospodarowane w instalacji przetwarzania odpadów, dlatego niezmiernie istotne jest abyśmy wszyscy sumiennie i rzetelnie podeszli do segregacji odpadów.

Czysty_Region_190726_Rollup_150x

W całym procesie gospodarowania odpadami mającym na celu redukcję odpadów, niewątpliwie dużą rolę odgrywa recykling. Jednak sam recykling to nie wszystko. Podstawowym założeniem w gospodarce odpadami winno być ograniczenie zużycia cennych surowców. Aby je spełnić, trzeba stosować się do zasad zrównoważonej gospodarki odpadami, czyli tzw. „Zasady 5R”.

Zasada 5R określa właściwe postępowanie z odpadami, począwszy od działań polegających na ograniczeniu ich powstawania. To pięć kierunków, którymi powinniśmy podążać na co dzień przyczyniając się do ochrony środowiska: 

  1. REFUSE (odmawiaj), 
  2. REDUCE (redukuj), 
  3. REUSE (użyj ponownie, wykorzystaj),
  4. RECYCLE (segreguj i przekaż do recyklingu), 
  5. ROT (kompostuj).

zasada_5r_Czysty_Region
Zasada 5R jest zgodna z europejską hierarchią postępowania odpadami, gdzie najważniejszym etapem jest zapobieganie, kolejno ponowne użycie, następnie recykling, dopiero później odzyskanie i wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej (w procesie spalania odpadów w odpowiednich instalacjach), a na samym końcu składowanie.

RPO_OP_EFRR
„Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020