Jakich odpadów PSZOK nie przyjmuje?

PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zmieszanych odpadów budowlanych, części samochodowych i odpadów z działalności gospodarczej i rolniczej, papy, wełny mineralnej, płyt eternitowych, styropianu ociepleniowego.