Wykaz zbierających ZSEiE

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (posiadający odpowiednie decyzje) zobowiązani są do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Aktualny wykaz działających na terenie gmin członkowskich punktów zbierających zużyty sprzęt znajduje się w tabeli dostępnej pod poniższym linkiem:

Wykaz przedsiębiorców zbierających ZSEiE