Kampania "Segreguj - nie mieszaj"

“Segreguj - nie mieszaj” to hasło tegorocznej kampanii edukacyjnej realizowanej wspólnie z Czysty Region Sp. z o.o. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym naciskiem na segregację odpadów zmieszanych.
34% surowców, które mogłyby być wysegregowane, trafia do czarnego pojemnika na odpady zmieszane i bezpowrotnie traci możliwość odzysku. Zła segregacja przekłada się na wyższe koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i utrudnia osiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu.

 grafika6

Wielu z nas sądzi, że skoro pojemnik czarny przeznaczony jest na odpady “zmieszane”, można w nim umieszczać dowolnego rodzaju odpadki. Nic bardziej mylnego - do odpadów zmieszanych zaliczamy te, z których nie da się już pozyskać surowców i które nie są odpadem niebezpiecznym. Odpady te stanowią pozostałość po segregacji, stąd powinniśmy je nazywać „resztkowymi”. Do tej grupy należą odpady takie jak: reszki mięsa, zawartość worków do odkurzaczy, niedopałki papierosów, paragony, naczynia szklane i porcelanowe, zużyte pieluchy, ręczniki i chusteczki papierowe, żwirek z kuwety czy odchody zwierząt.

Kampania Segreguj nie mieszaj - prezentacja multimedialna


plakat

2_RBG
 

3


 4_RBG