KONKURS NA EKOALTANĘ ŚMIETNIKOWĄ

KONKURS NA EKOALTANĘ ŚMIETNIKOWĄ

Związek Międzygminny „Czysty Region” organizuje konkurs na ekoaltanę śmietnikową! 

Celem Konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców zabudowy wielorodzinnej w zakresie właściwego postępowania z odpadami jak i podkreślenie odpowiedzialności za utrzymanie czystości i porządku w altanach śmietnikowych.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi  25 000,00zł!
Komisja konkursowa przyzna nagrody główne oraz nagrody wyróżnienia na podstawie uzyskanych punktów z podziałem na 3 kategorie: gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska (szczegóły w Regulaminie konkursu).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz dokonanie zgłoszenia przez administratora, zarządcę nieruchomości wielorodzinnych lub inny podmiot uprawniony do reprezentowania wspólnoty altany śmietnikowej.
Przystąpienie do konkursu wiąże się z wypełnieniem i wysłaniem karty zgłoszenia na adres mailowy: edukacja@czystyregion.pl wraz z załączonymi zdjęciami przedstawiających altanę śmietnikową (max 4-6 zdjęć).
Na zgłoszenia czekamy do dnia 13 sierpnia 2023r.!

Konkurs stanowi element kampanii edukacyjno-informacyjnej „MAMY RADY NA ODPADY” realizowanej w ramach projektu „MAMY RADY NA ODPADY” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego i jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.