Aktualności

KONKURS NA EKOALTANĘ ŚMIETNIKOWĄ

KONKURS NA EKOALTANĘ ŚMIETNIKOWĄ

Celem Konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców zabudowy wielorodzinnej w zakresie właściwego postępowania z odpadami jak i podkreślenie odpowiedzialności za utrzymanie czystości i porządku w altanach śmietnikowych.

Platforma infomacyjno-edukacyjna zrealizowana w ramach projektu "Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec"

Zestawienie_logotypow_UE_poziom