Zbiórki akcyjne

Każdy mieszkaniec gminy członkowskiej Związku Międzygminnego „Czysty Region” objęty systemem gospodarowania odpadami komunalnymi może co najmniej dwa razy do roku, spod nieruchomości, oddać  w ramach zbiórki akcyjnej odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny, meble domowe i ogrodowe, materace, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów).

W zabudowie jednorodzinnej odpady należy wystawić przed posesją, natomiast w zabudowie wielorodzinnej - przy altanach śmietnikowych - najwcześniej dzień przed zbiórką, a najpóźniej do godziny 6 rano w dniu zbiórki.

Co to są odpady wielkogabarytowe? to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy np. stoły, szafy, krzesła, tapczany, łóżka, dywany, materace itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy odpadów takich jak:

  • gruz ceglany, płytki, odpady poremontowe, w tym opakowania po farbach i klejach, bioodpady, kartony - tego typu odpady należy oddać do MPSZOK;
  • worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi - tego typu odpady należy odpowiednio wysegregować;
  • części samochodowe - to odpady nie zaliczane do odpadów komunalnych - należy je oddać np. na stacji demontażu pojazdu, u mechanika;
  • opony

W ramach zbiórki akcyjnej nie będą odbierane odpady: wystawione bezpośrednio na posesji, elementy karoserii i tapicerki samochodowej, odpady o gabarytach uniemożliwiających ręczny załadunek na jednostkę transportującą, szyby zespolone, szyby samochodowe, zmieszane odpady komunalne (również te w workach), odpady zielone (trawa, liście, gałęzie), odpady poremontowe (gruz, kafelki, płyty gipsowe), popiół, żużel, piasek, ziemia itp.

UWAGA! Związek Międzygminny „Czysty Region” nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, odpady poprodukcyjne, częsci samochodowe (nie są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie poprzez kontakt z odpowiednią firmą.

Punkty zbiórki odpadów problemowych

PunktRodzaj odpaduRoczny górny limit na mieszkańca
AptekiLeki*  
Uwaga! Blistry (opakowania plastikowo-aluminiowe po lekach) wrzucamy do odpadów zmieszanych.  
Pudełka kartonowe i ulotki wrzucamy do pojemnika lub worka na papier.
Bez ograniczeń
Placówki oświatowe, urzędy, sklepyBaterie*Bez ograniczeń
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychBioodpadyBez ograniczeń
Odpady wielkogabarytoweBez ograniczeń
Opony samochodowe (do 23 cali), opony jednośladów

4 szt.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

300 kg

Szkło opakowanioweBez ograniczeń
Tworzywa sztuczne i metaleBez ograniczeń
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny*Bez ograniczeń
Rozpuszczalniki*

Bez ograniczeń

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. opakowania po farbach)*

Bez ograniczeń

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne*

Bez ograniczeń

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne*

Bez ograniczeń

Leki, igły, strzykawki*

Bez ograniczeń

MPZE - Międzygminne Punkty Zbiórki Elektroodpadów*płyty CD, tonery, telefony, drobna elektronika (np. piloty, myszki komputerowe), ładowarki, baterie, żarówki energooszczędne - o ile rodzaj i wymiary odpadu odpowiadają wielkości wlotuBez ograniczeń

 *odpady niebezpieczne