Usługa dodatkowa

Na czym polega usługa dodatkowa?

Jeżeli na terenie nieruchomości wytwarza się okresowo ilość odpadów większą niż określa uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  właściciel nieruchomości może za dodatkową opłatą skorzystać z usług odbioru tych odpadów sprzed posesji.
W tym celu Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”  podjęło uchwałę  w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi (obowiązujące uchwały znajdą Państwo tutaj)

W uchwale tej wskazane są odpady które można w ramach opłaty zlecić do odbioru oraz ceny za te usługi. 

Usługi dodatkowe to usługi wykraczające poza zakres usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak i gdzie zamówić usługę dodatkową?

Usługi dodatkowe świadczy Związek Międzygminny „Czysty Region” za pośrednictwem firmy wywozowej. Zapotrzebowanie na świadczenie usług dodatkowych należy zgłosić osobiście w Związku Międzygminnym „Czysty Region” w Biurze Informacji i Obsługi Mieszkańca (pokój nr 213, I piętro), gdzie zostaje zawarta umowa.

Usługa jest realizowana w najbliższym możliwie terminie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Po zrealizowaniu usługi zostaje wystawiona faktura VAT.

UWAGA ! Związek Międzygminny „Czysty Region” na usługę dodatkową nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, opakowania po materiałach budowlanych oraz odpadów poprodukcyjnych (nie są to odpady komunalne).

L.p.

 

Litraż

 

Cena

 

Rodzaj

 

BIOODPADY

 

1

 

120 l

 

30 zł

 

worek lub pojemnik * 

 

2

 

240 l

 

60 zł

 

pojemnik * 

 

3

 

1 100 l

 

160 zł

 

pojemnik * 

 

4

 

KP – 5

 

870 zł

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

5

 

KP – 7

 

1080 zł

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

 

1

 

1 000 l – 1 m3

 

304 zł

 

worek big bag 
do odbioru u wykonawcy obsługującego dany sektor

 

2

 

KP – 5

 

1 216 zł

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

3

 

KP – 7

 

1 520 zł

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

 

1

 

120 l

 

30 zł

 

worek lub pojemnik * 

 

2

 

240 l

 

60 zł

 

pojemnik * 

 

3

 

660 l

 

160 zł

 

pojemnik * 

 

4

 

1 100 l

 

260 zł

 

pojemnik * 

 

5

 

KP - 5

 

950 zł

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

6

 

KP - 7

 

1250 zł

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 

1

 

KP - 5

 

1750 zł

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

2

 

KP - 7

 

2250 zł

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

PAPIER 

 

1

 

120 l

 

10 zł

 

worek lub pojemnik * 

 

2

 

1100 l

 

100 zł

 

pojemnik * 

 

3

 

KP - 5

 

300 zł

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

4

 

KP - 7

 

400 zl

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 

1

 

120 l

 

10 zł

 

worek lub pojemnik * 

 

2

 

1100 l

 

100 zł

 

pojemnik * 

 

3

 

KP - 5

 

300 zł

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

4

 

KP - 7

 

400 zł

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

SZKŁO (SZKŁO OPAKOWANIOWE)

 

1

 

120  l

 

60 zł

 

worek lub pojemnik * 

 

2

 

KP - 5

 

910 zł

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

3

 

KP - 7

 

1010 zł

 

kontener 
cena obejmuje podstawienie kontenera

 

 

 

  * pod warunkiem posiadania przez właściciela nieruchomości własnego pojemnika  

Kontenery oraz pojemniki podstawiane są na okres maksymalnie do 5 dni roboczych. UWAGA! Za każdy dzień roboczy po upływie tego terminu właściciel nieruchomości ponosi opłatę w wysokości 50 zł.