Organy Związku

ZARZĄD
Zarząd jest organem wykonawczym Związku, którego głównym zadaniem jest wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz realizacja zadań Związku określonych przepisami prawa.

W kompetencjach Zarządu leży także prowadzenie spraw Związku oraz jego reprezentacja na zewnątrz. Wśród zadań Zarządu znajduje się m.in. przygotowywanie uchwał Zgromadzenia, opracowywanie projektów planu finansowego i jego realizacja oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla realizacji zadań gospodarczych i organizacyjnych Związku.


Skład Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

 • Karina Kacperczyk - Przewodnicząca Zarządu
 • Gabriela Helbin-Golasz - Członek Zarządu
 • Łukasz Jastrzembski - Członek Zarządu


ZGROMADZENIE

Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia należy m.in. wyrażania zgody na przystąpienie nowego członka do Związku, ustalanie wysokości stawki składki członkowskiej i terminów wpłacania tej składki, podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu oraz uchwalanie planu finansowego Związku.
 

Skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

Przewodnicząca Zgromadzenia Związku – Sabina Nowosielska
Zastępca Przewodniczącej Zgromadzenia – Wojciech Jagiełło

 1. Sabina Nowosielska –Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
 2. Tomasz Radłowski - Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
 3. Krzysztof Wołynkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
 4. Jerzy Treffon –Wójt Gminy Pawłowiczki
 5. Piotr Kanzy –Wójt Gminy Polska Cerekiew
 6. Tomasz  Kandziora - Wójt Gminy Reńska Wieś
 7. Rafał Miczka –  Wójt Gminy Walce
 8. Sylwester Gidel – Burmistrz Miasta Zdzieszowice
 9. Rajmund Frischko – Wójt Gminy Cisek
 10. Marzena Baksik– Wójt Gminy Izbicko
 11. Norbert Koston – Burmistrz Kolonowskiego
 12. Łukasz Jastrzembski – Burmistrz Leśnicy
 13. Hubert Ibrom – Burmistrz Ujazdu
 14. Agnieszka Hurnik - Burmistrz Dobrodzienia
 15. Krzysztof Reinert - Burmistrz Gogolina
 16. Rudolf Urban -  Wójt Gminy Tarnów Opolski
 17. Michał Rytel - Burmistrz Zawadzkiego  
 18. Wojciech Jagiełło - Radny Miasta Kędzierzyn-Koźle
 19. Joanna Hariasz- Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle
 20. Gabriela Helbin-Golasz- Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
 21. Halina Mińczuk-  Radna Miasta Kędzierzyn-Koźle
 22. Ireneusz Wiśniewski- Radny Miasta Kędzierzyn-Koźle
 23. Tomasz Kiel -  Radny Miasta Kędzierzyn-Koźle
 24. Michał Nowak- Radny Miasta Kędzierzyn-Koźle
 25. Zbigniew Romanowicz - Sekretarz Miasta Kędzierzyn-Koźle
 26. Jan Kwiczak - Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
 27. Ewa Kania-Akonom - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
 28. Marek Mazurkiewicz - Kierownik Wydziału Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle