Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z uchwałą nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” gminy należące do Związku Międzygminnego „Czysty Region” należą do Południowo-Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

mapa_zagospodarowania
Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2017.

Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych:

 • Instalacja MBP:
  1. Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu
  2. Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kędzierzynie – Koźlu
 • Kompostownia:
  1. Kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu
  2. Kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kędzierzynie - Koźlu
 • Składowisko:
  1. Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu
  2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu
  3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kielczy
  4. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szymiszowie

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu Południowo-Wschodniego:
(do czasu uruchomienia lub uzyskania przez regionalne instalacje wystarczającej mocy przerobowej do przetwarzania odpadów komunalnych z regionu)

 •    Instalacja MBP:
  1. Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach
  2. Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami w Opolu
  3. Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Domaszkowicach (Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami – Nysa w Domaszkowicach)
 • Kompostownia:
 1. Kompostownia zlokalizowana na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głubczycach
 • Składowisko:
  1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krasowej
  2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Grabówka
  3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach
  4. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pawłowiczkach
  5. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głubczycach
  6. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Baborowie