Druki deklaracji

Deklaracja Rodzaj nieruchomości Rodzaj deklaracji
2022 Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 do wydruku Zabudowa jednorodzinna Do druku
2022 Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. dpo 31 grudnia 2022 r. - wersja edytowalna Zabudowa jednorodzinna Aktywny PDF
2022 Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - do wydruku Zabudowa wielorodzinna Do druku
2022 Załącznik do deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych określający liczbę osób zamieszkujących poszczególne lokale w budynku wielolokalowym (obowiązuje od 1.01.2022 do 31.12.2022) - do wydruku Zabudowa wielorodzinna Do druku
2022 Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -wersja edytowalna Zabudowa wielorodzinna Aktywny PDF
2022 Załącznik do deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych określający liczbę osób zamieszkujących poszczególne lokale w budynku wielolokalowym (obowiązuje od 01.01.2022 do 31.12.2022) - wersja edytowalna Zabudowa wielorodzinna Aktywny PDF
2022 Druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - do wydruku Nieruchomość niezamieszkała Do druku
2022 Załącznik do deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych - wykaz instytucji ujętych w deklaracji (obowiązuje od 1.01.2022 do 31.12.2022) - do wydruku Nieruchomość niezamieszkała Do druku
2022 Druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.- wersja edytowalna Nieruchomość niezamieszkała Aktywny PDF
2022 Załącznik do deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych - wykaz instytucji ujętych w deklaracji (obowiązujący od 1.01.2022 do 31.12.2022) wersja edytowalna Nieruchomość niezamieszkała Aktywny PDF
2021 Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych JEDNORODZINNYCH - wersja edytowalna Zabudowa jednorodzinna Aktywny PDF
2021 Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych JEDNORODZINNYCH - tylko do druku Zabudowa jednorodzinna Do druku
2021 Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych WIELORODZINNYCH - wersja edytowalna Zabudowa wielorodzinna Aktywny PDF
2021 Załącznik do deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych WIELORODZINNYCH - wersja edytowalna Zabudowa wielorodzinna Aktywny PDF
2021 Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych WIELORODZINNYCH - tylko do druku Zabudowa wielorodzinna Do druku
2021 Załącznik do deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych WIELORODZINNYCH - tylko do druku Zabudowa wielorodzinna Do druku
2021 Druk deklaracji dla nieruchomości NIEZAMIESZKAŁYCH - wersja edytowalna Nieruchomość niezamieszkała Aktywny PDF
2021 Załącznik do deklaracji dla nieruchomości NIEZAMIESZKAŁYCH - wersja edytowalna Nieruchomość niezamieszkała Aktywny PDF
2021 Druk deklaracji dla nieruchomości NIEZAMIESZKAŁYCH - tylko do druku Nieruchomość niezamieszkała Do druku
2021 Załącznik do deklaracji dla nieruchomości NIEZAMIESZKAŁYCH - tylko do druku Nieruchomość niezamieszkała Do druku
2020 Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych obowiązujący od 1.01.2020 do 31.12.2020 do edycji i wydruku Zabudowa jednorodzinna Aktywny PDF
2020 Druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący od 1.01.2020 do 31.12.2020 do edycji i wydruku Nieruchomość niezamieszkała Aktywny PDF
2020 D3-2020 Druk deklaracji dla nieruchomości mieszanych obowiązujący od 1.01.2020 do 31.12.2020 do edycji i wydruku Nieruchomość mieszana Aktywny PDF
2020 D1-2020 Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych obowiązujący od 1.01.2020 do 31.12.2020 tylko do wydruku Zabudowa wielorodzinna Do druku
2020 D2-2020 Druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący od 1.01.2020 do 31.12.2020 tylko do wydruku Nieruchomość niezamieszkała Do druku
2020 D3-2020 Druk deklaracji dla nieruchomości mieszanych obowiązujący od 1.01.2020 do 31.12.2020 tylko do wydruku Nieruchomość mieszana Do druku
2019 D2-2019/2 Druk elektroniczny deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący od 1.11.2019 do edycji i wydruku Nieruchomość niezamieszkała Aktywny PDF
2019 D3-2019/2 Druk elektroniczny deklaracji dla nieruchomości mieszanych obowiązujący od 1.11.2019 do edycji i wydruku Nieruchomość mieszana Aktywny PDF
2019 D2-2019/2 Druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych tylko do wydruku obowiązujący od 01.11.2019r. Nieruchomość niezamieszkała Do druku
2019 D3-2019/2 Druk deklaracji dla nieruchomości mieszanych tylko do wydruku obowiązujący od 01.11.2019r. Nieruchomość mieszana Do druku
2019 D1-2019 Druk elektroniczny deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych obowiązujący od 1.07.2019 do edycji i wydruku Zabudowa jednorodzinna Aktywny PDF
2019 D2-2019/1 Druk elektroniczny deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący od 1.07.2019 do edycji i wydruku Nieruchomość niezamieszkała Aktywny PDF
2019 D3-2019/1 Druk elektroniczny deklaracji dla nieruchomości mieszanych obowiązujący od 1.07.2019 do edycji i wydruku Nieruchomość mieszana Aktywny PDF
2019 Z1-2019 Załącznik do deklaracji dla zabudowy zamieszkałej wielorodzinnej do edycji i wydruku Zabudowa wielorodzinna Aktywny PDF
2019 Z2-2019 Załącznik do deklaracji dla zabudowy niezamieszkałej do edycji i wydruku Nieruchomość niezamieszkała Aktywny PDF
2019 D1-2019 Druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych tylko do wydruku obowiązujący od 01.07.2019r. Zabudowa jednorodzinna Do druku
2019 D2-2019/1 Druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych tylko do wydruku obowiązujący od 01.07.2019r. Nieruchomość niezamieszkała Do druku
2019 D3-2019/1 Druk deklaracji dla nieruchomości mieszanych tylko do wydruku obowiązujący od 01.07.2019r. Nieruchomość mieszana Do druku
2019 Z1-2019 Załącznik do deklaracji dla zabudowy zamieszkałej wielorodzinnej tylko do wydruku Zabudowa wielorodzinna Do druku
2019 Z2-2019 Załącznik do deklaracji dla zabudowy niezamieszkałej tylko do wydruku Nieruchomość niezamieszkała Do druku
2019 Druk elektroniczny deklaracji obowiązujący od 1.08.2018 do 30.06.2019 do edycji i wydruku Zabudowa jednorodzinna Aktywny PDF
2018 Druk deklaracji tylko do wydruku obowiązujący od 01.08.2018 do 30.06.2019 Zabudowa jednorodzinna Do druku
2018 Deklaracja obowiązująca od 11.01.2018r. do 01.08.2018 r. Zabudowa jednorodzinna Do druku
2018 Druk elektroniczny deklaracji obowiązujący od 11.01.2018r. do 1.08.2018r. - do edycji i wydruku Zabudowa jednorodzinna Aktywny PDF
2017 Druk deklaracji obowiązujący od 01.01.2017r. do 11.01.2018r. Zabudowa jednorodzinna Do druku
2016 Druk deklaracji obowiązujący od 01.07.2014r. do 31.12.2016r. Zabudowa jednorodzinna Do druku
Uzasadnienie zmiany deklaracji 2018 Zabudowa jednorodzinna Do druku