Regulamin utrzymania czystości i porządku

Uchwała Nr LXXXII/1/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu