Co to jest PSZOK?

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy gminy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. 

Na obszarze Związku PSZOKi funkcjonują na terenie gmin Dobrodzień, Gogolin, Izbicko, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Tarnów Opolski, Ujazd, Walce, Zawadzkie, Zdzieszowice. Lokalizację poszczególnych PSZOK, dni i godziny otwarcia znajdziesz tutaj.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin członkowskich Związku prowadzone są przez Związek Międzygminny “Czysty Region” z siedzibą przy ul. Szkolnej 15, 447-225 Kędzierzyn-Koźle.

Do czasu powstania stacjonarnych PSZOK na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region” funkcjonują Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Więcej informacji na temat funkcjonowania MPSZOK znajdą Państwo TUTAJ.