Popiół

Od 2019 r. na terenie gmin członkowskich Związku obowiązuje selektywna zbiórka popiołu.

Pojemnik na popiół zapewnia właściciel nieruchomości. Do zbierania tej frakcji nie wolno wykorzystywać pojemników, które  dostarczył nam operator w celu zbierania innych frakcji odpadów! Nie należy przemalowywać czy przeklejać naklejek z pojemników należących do operatora.

Pojemnik musi być opatrzony naklejką “POPIÓŁ” wydaną po “Zgłoszeniu selektywnego zbierania popiołu”.

Można posiadać dowolną liczbę pojemników na popiół, ważne by nie mieszać go z innymi odpadami.

Więcej informacji na poniższej grafice:
 

popiól

 

Druk zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu