Informacja dla mieszkańców Gminy Zawadzkie

Informacja dla mieszkańców Gminy Zawadzkie

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zawadzkie,

z wielkim niepokojem obserwujemy informacje, które w mediach społecznościowych krążą na temat Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Staliśmy się elementem lokalnej kampanii wyborczej, która w swoich założeniach głosi populistyczne hasła i stawia naszą instytucję w złym świetle. Tymczasem Związek działa w oparciu o przepisy prawa lokalnego i krajowego, jest instytucją transparentną – nasz statut czy regulamin utrzymania czystości i porządku, który określa m.in. częstotliwość odbioru odpadów, jest i zawsze był publicznie dostępny. Zasady te sprawdzają się w innych gminach i są opiniowane przez Sanepid. Przed przystąpieniem nowej gminy do Związku przedstawiamy nasz system gospodarowania odpadami, który nie podlega negocjacjom. Gminy członkowskie dobieramy ze szczególną starannością kierując się zapisami statutowymi, a wielu chętnym odmawiamy wejścia w nasze struktury. 

Zdajemy sobie sprawę, że realizowane przez nas ustawowe zadania mogą wywoływać kontrowersje, zwłaszcza jeśli wcześniej pewne nieprawidłowości były akceptowane. Nie zmienia to faktu, że jednym z największych wyzwań gospodarki odpadami komunalnymi stojącymi przed samorządami jest osiągnięcie odpowiednich (coraz wyższych) poziomów recyklingu oraz niskiego poziomu składowania odpadów. Tych wymagań prawnych nie uda się spełnić, jeśli nie będziemy egzekwować  prawidłowej zbiórki odpadów. Przypomnijmy, że segregacja to ustawowy obowiązek każdego właściciela nieruchomości, z kolei stwierdzanie nieprawidłowości to ustawowe zadanie odbiorcy odpadów. Mamy wspólny cel, do którego osiągnięcia konieczna jest pełna współpraca i zaangażowanie Mieszkańców, Gminy, Zarządców oraz Wykonawców. Nasze dotychczasowe doświadczenia związane z przystąpieniem nowych gmin każdorazowo wiązały się z nowymi wyzwaniami, które dzięki dobrej współpracy i zaangażowaniu obu stron zakończyły się sukcesem. Wierzymy, że i tym razem tak będzie.