Otwarcie PSZOK dla mieszkańców Gminy Zawadzkie

Otwarcie PSZOK dla mieszkańców Gminy Zawadzkie

Mieszkańców gminy Zawadzkie informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kielczy zostanie otwarty w najbliższy poniedziałek, 18 marca. Tego dnia wyjątkowo odpady będziemy odbierać od godz. 14:00 (w pozostałe poniedziałki zgodnie z ustalonymi godzinami otwarcia).

PSZOK zlokalizowany w Kielczy przy ul. Nowe Osiedle (obok składowiska odpadów) będzie przyjmować posegregowane odpady od mieszkańców gminy Zawadzkie w następujących godzinach pracy:    
poniedziałek - od godz. 13:00 do godz. 16:00    
środa - od godz. 10:00 do godz. 15:00    
piątek - od godz. 10:00 do godz. 15:00    
sobota - od godz. 9:00 do godz. 14:00    


PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Zawadzkie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. Przyjęcie odpadów możliwe jest za okazaniem potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc lub potwierdzenia opłaty czynszu w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej.    

Jakie są zasady przyjmowania odpadów na PSZOK, rodzaje przyjmowanych odpadów, obowiązujące limity oraz więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce “PSZOK”.
Szczegółowe warunki korzystania z PSZOK określa Regulamin PSZOK.

image.png